Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement

Voldoende capaciteit is voor een ziekenhuis een basisvoorwaarde om medisch personeel in staat te stellen iedere dag gepaste zorg te leveren. Tegelijkertijd hangt aan alle capaciteit een prijskaartje. De ontwikkelingen in de zorg noodzaken ziekenhuizen tot een gepast en doelmatig gebruik van de mensen- en middelencapaciteit.

Meer capaciteit beschikbaar stellen dan nodig is, schaadt de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis. Te weinig capaciteit heeft direct invloed op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de waardering ervan door patiënten. Integraal capaciteitsmanagement stemt vraag en capaciteit af over afdelingsgrenzen heen en stuurt op de optimale inzet van alle capaciteiten.

Waarom capaciteitsmanagement implementeren?

  • Patiënten ervaren een betere toegang tot de zorg en dus kortere wachttijden.
  • Zorgprofessionals profiteren van een betere werkbalans en hebben minder te maken met ‘brandjes blussen’.
  • Managers krijgen inzicht in de toekomstige vraag, waardoor ze de vraag en de capaciteit beter op elkaar kunnen afstemmen.
  • Ziekenhuizen profiteren van een verbeterde efficiëntie, waardoor de kosten dalen en de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verbeteren van capaciteitsmanagement in uw zorginstelling? Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.