Waardegedreven Zorg

Wat is Waardegedreven Zorg?

Waardegedreven Zorg (WGZ) is een raamwerk voor het herstructureren van zorgstelsels met als overkoepelend doel het leveren van echte waarde voor patiënten. Porter en Teisberg introduceerden het in ‘Redefining Health Care’’ en werkten het uit in ‘What is value in healthcare?

Centraal in de WGZ staat het begrip ‘patiëntwaarde’, dat wordt gedefinieerd als de bereikte gezondheidsresultaten voor de patiënt in verhouding tot de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven om die resultaten te bereiken. Het kerndoel van WGZ is het maximaliseren van de waarde voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten waar mogelijk.

Waarom Waardegedreven Zorg benutten?

Eén ding waarover alle belanghebbenden in de gezondheidszorg het eens zijn, is dat onze wereldwijde zorgstelsels uit de hand lopen. De vergrijzing van de bevolking en de toenemende incidentie van chronische ziekten, innovatieve technologieën en nieuwe krachtige geneesmiddelen hebben geleid tot een onhoudbare kostenexplosie. Als de medische zorgvraag blijft toenemen als voorheen, zijn er te weinig zorgprofessionals. Het is geen verrassing dat de druk toeneemt om de gezondheidszorg opnieuw te definiëren!

Hoe implementeer je Waardegedreven Zorg?

Inmiddels blijkt uit tal van initiatieven dat WGZ werkt! Een focus op de waarde van de patiënt helpt bij het creëren van hoogwaardige zorgsystemen. WGZ-implementatie is echter complex en vereist systeembrede veranderingen, waarbij duidelijke uitkomstcriteria, open datastandaarden en op waarde gebaseerde vergoedingsmodellen de hoogste prioriteit hebben.

Bij projecten geeft Care IQ altijd aandacht aan WGZ. We hebben bijgedragen aan verschillende waardegerichte zorginitiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau, bijvoorbeeld in hospital at home, en perioperatieve gezondheid en we kunnen ook uw organisatie helpen met de transitie naar waardegerichte gezondheidszorg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Waardegedreven Zorg in uw zorginstelling? Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.