Uitdagingen van onze klanten

Zorguitdagingen waar Care IQ bij helpt

De gezondheidszorg is dynamisch en door de complexe structuur vaak moeilijk te managen. Toch moeten kwaliteit én prestaties worden gerealiseerd, moeten schaarse medewerkers en patiënten tevreden blijven en zijn er toekomstambities te verwerkelijken. Hier zijn enkele typische uitdagingen die zorgprofessionals aan ons voorleggen voor ondersteuning:

  • Mijn afdeling is medisch ondersteunend en ik word verrast door een onvoorspelbaar stijgende of fluctuerende zorgvraag. Hoe krijg ik hier grip op en hoe ga ik dit redden met mijn budget?
  • Waarom is het zo moeilijk om onze wachtlijsten en doorlooptijden onder controle te krijgen?
  • Wanneer er een plan is voor nieuwbouw, een renovatie of een ziekenhuisfusie: hoeveel capaciteit hebben we straks echt nodig en waar kunnen we die het beste plannen?
  • Mijn organisatie verspilt tijd en geld. Gebeurt dit omdat de verschillende disciplines hier alleen hun eigen werk naar eigen inzicht optimaliseren? Hoe doorbreek ik dit patroon?

MedTech uitdagingen waar wij op ingaan

Nieuwe medisch-technische producten blijven een sleutelrol spelen in de preventie, diagnose en behandeling van ziekten, maar alleen als ze inspelen op reële behoeften en door de zorgprofessionals optimaal worden ingezet. En dat blijken in de praktijk nogal eens uitdagingen te zijn. MedTech klanten wenden zich dan tot Care IQ met vragen als:

  • Ik wil mijn R&D en Marketing uitgaven niet verspillen. Wat zijn de echte onvervulde behoeften in een patiëntenreis om mijn innovaties op te richten?
  • Hoe kan mijn baanbrekende technologie echte (patiënten)waarde creëren in de klinische praktijk?
  • Hoe kan ik een professioneel dienstenportfolio ontwikkelen waar ons bestand met productklanten op zit te wachten en wat ons onderscheidt in de markt?