Zorgpad Hospital at Home

Nieuw zorgpad voor kwetsbare oudere mensen

Hospital at Home (H@H) biedt ziekenhuiszorg thuis aan kwetsbare ouderen, die anders voor acute zorg in het ziekenhuis zouden zijn opgenomen. Het doel hiervan is het voorkomen van ziekenhuis-gerelateerde complicaties en (uitstel van) verpleeghuisopname. Het concept is daarmee een vorm van Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZOJP).

In opdracht van Stichting Effectieve Ouderenzorg heeft Care IQ een evaluatie gedaan naar de implementatie en mogelijke doorontwikkeling van H@H. Daarnaast is onderzocht of de lessen van H@H van nut zijn voor het geschikter maken van andere JZOJP-trajecten voor kwetsbare personen. Omgekeerd is van succesvolle JZOJP-concepten ook wat te leren. Voor de evaluatie zijn tientallen betrokkenen uit de zorg, van bedrijven en van Alzheimer Nederland geïnterviewd, aangevuld met desktop research. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Effectieve Ouderenzorg en gefinancierd met hulp van ZonMw in het kader van het Memorabel programma.

Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. S.E.J.A. de Rooij

Rapport aanvragen?

Wilt u het Hospital at Home rapport direct bij publicatie ontvangen? Vraag het hier vast aan.