Bedrijfsvoering Medische Beeldvorming

Sleutelrol voor beeldvorming bij diagnostiek en behandeling

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde zijn van toenemend belang voor uitkomstgestuurde zorg en de vraag ernaar overstijgt de groei van het patiëntvolume. Samen met de medisch-ondersteunende positie in het ziekenhuis veroorzaakt dit uitdagingen in de budgettering, bij de inpassing in een integrale capaciteitsplanning en voor de erkenning dat beelddiagnostiek waarde creëert en niet alleen een kostencentrum is.

Care IQ heeft diepgaande kennis van medische beeldvorming en de bijbehorende managementvraagstukken. Daarmee bieden we specialisten en zorgmanagers hulp om een stap vooruit te zetten naar een erkende en volwassen positie van hun afdeling binnen het ziekenhuis.

Bij welke uitdagingen bieden wij onder meer hulp?

  • Vraaggestuurde planning en continue sturing van operationele capaciteiten, in voortdurende afstemming met de poortspecialismen en ingepast in het integrale capaciteitsmanagement
  • Budgetten beter onderbouwen door de productiebegroting te vertalen in een activiteit-gebaseerde capaciteitsbegroting, eventueel aangevuld met een management dashboard.
  • Lange termijn groei modelmatig voorspellen, voor de planning van investeringen in apparatuur en personeel
  • Werkprocessen en patient flow verbeteren en monitoren, voor betere ervaringen van patiënten en medewerkers en minder verspilling
  • Business cases maken voor beleidsbeslissingen waarbij heroverweging van een zorgpad en value based health care van belang zijn

White paper Toekomstperspectief

Bestel hier onder het white paper Toekomstperspectief: een sleutelrol voor radiologie bij uitkomstgestuurde zorg, geschreven samen met radiologen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Of bekijk eerst een verkorte versie in MemoRad (pag. 26-27).